Profesor Nuno Figueiredo, PhD, MD

  • Šef hirurškog odeljenja Lusiadas zdravstvenog centra u Lisabonu.

Nuno Figueiredo je zaposlen kao šef hirurškog odeljenja Lusiadas zdravstvenog centra u Lisabonu. Svoju stručnu karijeru je započeo kao član digestivnog odeljenja Santa Marija bolnice u Lisabonu, nakon završetka osnovnih studija i doktorata, na univerzitetu u Lisabonu, gde je i promovisan u profesora.

Nakon usavršavanja u naprednoj laparoskopskoj hirurgiji u Belgiji i godinu dana provedenih kao konsultant na odeljenju minimalno invazivne kolorektalne hirurgije u Kraljica Aleksandrija bolnici u Portsmutu kod prof. Amdžada Parvaiza, u decembru 2015. godine završava kurs iz robotske hirurgije.

2013. godine prof. Figueiredo je dobio Pfizerovu nagradu iz oblasti bazičnih istraživanja. Trenutno je uključen u više istraživačkih projekata:

  1. International Watch & Wait Database (www.iwwd.org);
  2. CAST (Active Monitoring of Cancer AS an AlTernative To Surgery https://cast-cancer.eu/EU_Projects/CAST.nsf).
  3. Personalizovana terapija kod kolorektalnog karcinoma upotrebom ksenografta.
  4. Odgovor tumora na neoadjuvantnu terapiju.
  5. Robotska I minimalno invazivna kolorektalna hirurgija.

Trenutno nadgleda tri doktorata.

Tema rada na workshopu 2022 – Complex cases – what minimally invasive colorectal surgery can do?