Krug Zdravlja

Prof. dr Stefan Benz

SRP Prof. dr Stefan Benz Medicinski direktor klinike za vaskularnu, torakalnu i dečiju hirurgiju u Boblingenu, Nemačka. Redovni profesor Univerziteta u Frajburgu od 2006. godine. Specijalizaciju iz opste hirurgije je završio 1992. godine u Tubingenu, subspecijalizaciju iz abdominalne i transplantacione hirurgije 2000. godine na Univerzitetu u Rostoku. Doktorirao je 2001. godine sa temom: ‘Pathophysiology of pancreatic  ischemia/reperfusion injury’. Dok 2002. godine dobija nagradu za najbolji doktorat od strane udruženja hirurga Rajnskog regiona. Prof. Benz 2008. godine osniva udruženje sertifikovanih hirurških centara Nemačke za kolorektalni karcinom. Istraživački projekti: -Glavni istraživač prospektivne multicentričke studije procene CME kod karcinoma desnog kolona (RESECTAT-trial). -Vođa nemačke ekspertske grupe za minimalno invazivnu CME hirurgiju. -Analiza Nemačkog nacionalnog registra za kolorektalni karcinom. Profesor Benz je vodeci nemački kolorektalni hirurg, ciji naučni radovi predstavljaju osnovu za dalje unapređenje hirurškog lečenja karcinoma kolona i rektuma.

Research projects:

  • Principal investigator of the prospective multicentric study evaluating CME in right colon cancer (RESECTAT-trial).
  • Leader of the German expert group for minimally invasive CME surgery.
  • Analysis of the German national registry for colorectal cancer.

Professor Benz is a leading German colorectal surgeon, whose scientific works form the basis for further advancements in the surgical treatment of colon and rectal cancer.

Scroll to Top