Dr Aleksandar Maričić

Dr Aleksandar Maričić je specijalizant opšte hirurgije.

Oženjen je i ima jedno dete.