Sofoklis Panteleimonitis

Dr Sofoklis Panteleimonitis (UK) je specijalizant opšte i kolorektalne hirurgije, koji je objavio preko 20 radova pod patronažom prof. Amdžada Parvaiza. Trenutno je na doktorskim studijama iz kolorektalne minimalno invazivne hirurgije.