Nuno Figueiredo

Prof. dr Nuno Filipe Leitão Figueiredo, Champalimaud fondacija, Lisabon

Profesor Figueiredo je specijalista opšte hirurgije, sa posebnim interesom u minimalno-invazivnoj laparoskopskoj i robotskoj kolorektalnoj hirurgiji, pre svega karcinoma, ali i tretmanu IBD. Naučni doprinos je dao i u sferi istraživanja tumorskog odgovora na neoadjuvantni tretman, kao i modulaciju imunskog odgovora u teškoj sepsi.

Medicinu je završio 2001. godine na Univerzitetu u Lisabonu, a od 2004. godine radi na II hirurškoj klinici u Lisabonu. 2011. godine postaje konsultant u matičnoj ustanovi, dok je doktorsku tezu na temu ‘Teška sepsa- zaštitna uloga Epirubicina’, odbranio u junu 2013. godine. Na mesto profesora je postavljen od 2013. godine. Januara 2012. godine, profesor Figueiredo je pozvan od strane ‘Champalimaud Clinical center’ u Lisabonu, da se priključi prestižnom timu stručnjaka iz više zemalja Evrope, gde je aktivno uključen u razvoj i primenu najmodernijih procedura i tehnika kod lečenja karcinoma rektuma, pre svega u laparoskopskoj i robotskoj hirurgiji.

U cilju napredovanja u minimalno invazivnoj hirurgiji, profesor u periodu od januara 2014. do maja 2015. godine dobija trening u naprednoj laparoskopskoj i robotskoj kolorektalnoj hirurgiji, pod instruktorom profesorom Amdžadom Parvaizom, u univerzitetskoj klinici u Portsmutu. Na kraju procesa obuke, dobija i sertifikat za samostalno izvođenje laparoskopske kolorektalne hirurgije po standardima Nacionalne škole Velike Britanije u maju 2015. godine. Proces učenja kompletira sertifikatom Evropske Agencije za Robotsku kolorektalnu hirurgiju (EARCS) u aprilu 2017. godine, što predstavlja najvišu evropsku instancu u obuci u ovom tipu hirurgije. Profesor Figueiredo svoju praksu izvodi koristeći kako laparoskopsku tehniku, tako i najmoderniji sistem za robotsku hirurgiju, tzv DaVinci Xi platformu.

Autor ili koautor je u 17 radova sa SCI liste, napisao je poglavlje pod nazivom “Laparoscopic Total Mesorectal Excision for Rectal Cancer”, u knjizi ”Laparoscopic Colorectal Surgery: The Lapco Manual”, objavljenoj u martu 2017. godine. Trenutno je uključen u razvoj i primenu međunarodne baze za ”Watch and wait” pristup tremanu karcinoma rektuma- www.iwwd.org. U okviru ”ENVISAGE” projekta, kao deo multidisciplinarnog međunarodnog naučnog tima, uključen je u razvoj fluorescentnih antitela, koje ubrizgane u krvotok, imaju cilj prikazivanja kancerskih tkiva.

Profesor je oženjen, i ima dvoje dece.