Krug zdravlja

Udruženje “Krug zdravlja” je organizator pančevačke koloproktološke radionice koja se održava svake druge godine. Predsednik skupštine Udruženja je dr Mladen Janić.

Ciljevi udruženja “Krug zdravlja” su prevencija u sferi koloproktoloških oboljenja, promocija zdravog života i podizanje ekološke svesti zajednice, pomoći i brige o obolelima od koloproktoloških oboljenja, davanja psihološke podrške pacijentima koji se odlučuju na operacije iz oblasti koloproktologije, edukacija i organizacije skupova i manifestacija sa ciljem podizanja opštih znanja iz oblasti koloproktologije i povezanih medicinskih oblasti, kao i pružanje savetodavne pomoći osobama sa stomom i podrđške u poboljšanju kvaliteta njihovog života na psihološkom, socijalno i informativnom planu.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

1) prikuplja i obrađuje popularnu, naučnu i stručnu literaturu u oblasti koloproktologije, sa ciljem proširivanja saznanja o ovoj vrsti oboljenja;

2) sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima, medijima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu na organizaciji prevencije i pomoći obolelima od koloproktoloških oboljenja;

3) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti proučavanja i prezentacije problematike vezane za koloproktološka oboljenja;

4) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na prevenciju, načine lečenja koloproktoloških oboljenja, kao i poboljšanje kvaliteta života pacijenata sa stomom;

5) okuplja i animira članstvo i njihove porodice, sturčnjake, javne ličnosti i druge građane koji žele da svojim doborovoljnim radom pomažu aktivnosti Udruženja;

6) organizuje volonterske akcije za pomoć pacijentima sa ugrađenom stomom;

7) sarađuje u organizacionom pogledu sa nadležnim institucijama vlasti, naučnim institucijama, medicinskim ustanovama i drugim ustanovama na poslovima organizacije stručnih skupova i manifestacija iz oblasti koloproktologije;

8) prikuplja sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti i stara se o realizaciji postavljenih planova;