dr Milan Janić

Dr Milan M. Janić

Specijalizant opšte hirurgije

Mob. +381 64 354 6891

E-mail:    janicmilan@gmail.com

 

BIOGRAFIJA

Osnovni podaci

 

·     Bračno stanje:     neoženjen

·     godina:                     29

Usmerenje ·     Neprestano usavršavanje u opštoj hirurgiji

·     Specijalni interes u laparoskopskoj hirurgiji

Obrazovanje  ·         2016 – započeta specijalizacija iz Opšte hirurgije na Medicinskom Fakultetu u Beogradu

·         Oktobar 2016 – koautor poster prezentacije na međunarodnom sastanku kolorektalnih hirurga u Beogradu – ‘Training process in laparoscopic colorectal cancer surgery of the Coloproctology department of the General hospital in Pančevo’.

·         2015 – 2016 Specijalističke akademske studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Završni rad na temu ‘Značaj varijacija arterije i vene mezenterike superior u hirurgiji kolona, sa posebnim osvrtom na laparoskopsku hirurgiju’- mentor prof dr Laslo Puškaš, trenutno u procesu pisanja

·         2006 – 2013   Medicinski fakultet Beogradskog univerziteta

Proseča ocena  8,30, završni rad na temu ‘Hemoroidalna bolest – savremeni modaliteti’ – mentor doc. dr Maja Pavlov, I hirurška klinika.

Avgust 2012. studentska razmena, hiruršo odeljenje univerzitetske bolnice u Monterrey-u, aktivno učešće u radu na odeljenju, asistent i posmatrač u operacionoj sali

·         2002 – 2006  Gimnazija “Uroš Predić”,  Pančevo, prirodni smer

Profesionalno iskustvo ·     2016 – 2017 nastavnik u srednjoj medicinskoj školi Stevica Jovanović u Pančevu, predmet hirurgija sa negom II

·     Jun 2016, НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, St Petersburg,

Poseta sastanku Bele noći, posvećen hirurgiji karcinoma želuca, kolona i rektuma, predavanja i hirurgija uživo

·     2015, 2017  Pančevo coloproctology Workshop Opšta bolnica Pančevo, koorganizator

·    2014 – 2016 Lekar na odeljenju opšte bolnice Pančevo

·    2013 – 2016 Redovan gost na sastancima hirurške sekcije lekarske komore Srbije

Dodatne

informacije

·    Jun 2005 Položen ispit znanja engleskog ‘First certificate in English’ British council, ocena A
Interesovanja ·     Planinarenje, gitara, ronjenje, ultramaratonski biciklizam
Jezici ·     Engleski – aktivno znanje

·     Italijanski, francuski – osnovni nivo

Reference ·     Richard Cohen MD FRCS,

University College Hospital, 235 Euston road  London.

·     Doc dr Maja Pavlov,

I hirurška klinika, Dr Koste Todorovića 6, 11000 Beograd.